EJOT®自钻螺丝FD2型

规范

 • 应用程序

  • 适用于牢固安装钢筋的聚氯乙烯窗户中固定3.0毫米以下的钢筋
  • 越来越多的配件
 • 属性

  • Burglary-resistant (RC2)
  • 自动紧固的卷分选质量
  • 表面硬化钢
 • 技术规格

  • 头部直径:7.5 mm
  • 驱动器:十字凹槽PH 2 T
  • 螺纹类型:ST螺纹
订单备注:EJOSEAL涂层提供了更高的耐腐蚀性

过滤器

选定的过滤器

  Orderidentifier 货号 ø毫米 毫米的长度 材料 单位
  Surub autoperforant FD2 3.9x13 7260621607 3.9 13.0 EJOSEAL 1000

  规范

  ø
  3.9
  长度
  13.0
  材料
  EJOSEAL
  开车
  菲利普斯PH值2
  Orderidentifier
  Surub autoperforant FD2 3.9x13
  单位
  1000
  Surub autoperforant FD2 3.9x16 7260622607 3.9 16.0 EJOSEAL 1000

  规范

  ø
  3.9
  长度
  16.0
  材料
  EJOSEAL
  开车
  菲利普斯PH值2
  Orderidentifier
  Surub autoperforant FD2 3.9x16
  单位
  1000
  Surub autoperforant FD2 3.9x19 7260623607 3.9 19.0 EJOSEAL 1000

  规范

  ø
  3.9
  长度
  19.0
  材料
  EJOSEAL
  开车
  菲利普斯PH值2
  Orderidentifier
  Surub autoperforant FD2 3.9x19
  单位
  1000
  Surub autoperforant FD2 3.9x22 7260624607 3.9 22.0 EJOSEAL 1000

  规范

  ø
  3.9
  长度
  22.0
  材料
  EJOSEAL
  开车
  菲利普斯PH值2
  Orderidentifier
  Surub autoperforant FD2 3.9x22
  单位
  1000
  Surub autoperforant FD2 3.9x25 7260625607 3.9 25.0 EJOSEAL 1000

  规范

  ø
  3.9
  长度
  25.0
  材料
  EJOSEAL
  开车
  菲利普斯PH值2
  Orderidentifier
  Surub autoperforant FD2 3.9x25
  单位
  1000
  Surub autoperforant FD2 3.9x32 7260626607 3.9 32.0 EJOSEAL 1000

  规范

  ø
  3.9
  长度
  32.0
  材料
  EJOSEAL
  开车
  菲利普斯PH值2
  Orderidentifier
  Surub autoperforant FD2 3.9x32
  单位
  1000
  Surub autoperforant FD2 3.9x38 7260627607 3.9 38.0 EJOSEAL 1000

  规范

  ø
  3.9
  长度
  38.0
  材料
  EJOSEAL
  开车
  菲利普斯PH值2
  Orderidentifier
  Surub autoperforant FD2 3.9x38
  单位
  1000
  Surub autoperforant FD2 3.9x45 7260628607 3.9 45.0 EJOSEAL 1000

  规范

  ø
  3.9
  长度
  45.0
  材料
  EJOSEAL
  开车
  菲利普斯PH值2
  Orderidentifier
  Surub autoperforant FD2 3.9x45
  单位
  1000
  Surub autoperforant FD2 3.9x28 7282670607 3.9 28.0 EJOSEAL 1000

  规范

  ø
  3.9
  长度
  28.0
  材料
  EJOSEAL
  开车
  菲利普斯PH值2
  Orderidentifier
  Surub autoperforant FD2 3.9x28
  单位
  1000