EJOT®绝缘支撑锚

规范

 • 应用程序

  • 用于将后通风立面的绝缘材料固定在所有基材上

  好处

  • 防止由于翻新洗衣机而产生的“被子效应”(绝缘上的凹痕)
  • 防止在连接边缘的单个绝缘板之间的接缝开裂
  • 安装深度限制器保证独立于基材的固定安装
  • 即使使用厚厚的绝缘板,也能进行可靠的安装
  • 与单一绝缘支撑锚相比,包装和搬运体积减少了60%以上

  请注意

  对于安装两层绝缘材料,需要额外的应力板。实用性取决于各自的绝缘性能,需要现场测试。在加气混凝土和多孔砖砌体中,钻孔是必须的。

 • 属性

  • 要求:5个人电脑。每米2
  • 安装方便,没有额外的膨胀元件
  • 零件可以在轴上自由定位
  • 通用于所有建筑材料
 • 技术规格

  • 板材直径:90mm
  • 轴径:8毫米
  • 钻头直径:8mm
  • 钻孔深度≥t: 40mm
  • 埋深≥hv: 30毫米
  • 点热透射率χ: 0.0001 W / K
  • 承载能力(拉过垫圈):0.2 kN
订购信息:应力板和刀柄也可单独提供

过滤器

选定的过滤器

  Orderidentifier 货号 ø毫米 材料 绝缘厚度毫米 单位
  设置DH-60 8550060009 8.0 塑料 60.0 300

  规范

  ø
  8.0
  材料
  塑料
  绝缘厚度
  60.0
  Orderidentifier
  设置DH-60
  单位
  300
  设置dh - 80 8550080009 8.0 塑料 80.0 300

  规范

  ø
  8.0
  材料
  塑料
  绝缘厚度
  80.0
  Orderidentifier
  设置dh - 80
  单位
  300
  设置dh - 100 8550100009 8.0 塑料 100.0 300

  规范

  ø
  8.0
  材料
  塑料
  绝缘厚度
  100.0
  Orderidentifier
  设置dh - 100
  单位
  300
  设置dh - 120 8550120009 8.0 塑料 120.0 300

  规范

  ø
  8.0
  材料
  塑料
  绝缘厚度
  120.0
  Orderidentifier
  设置dh - 120
  单位
  300
  设置dh - 140 8550140009 8.0 塑料 140.0 300

  规范

  ø
  8.0
  材料
  塑料
  绝缘厚度
  140.0
  Orderidentifier
  设置dh - 140
  单位
  300
  设置dh - 160 8550160009 8.0 塑料 160.0 300

  规范

  ø
  8.0
  材料
  塑料
  绝缘厚度
  160.0
  Orderidentifier
  设置dh - 160
  单位
  300
  设置dh - 180 8550180009 8.0 塑料 180.0 300

  规范

  ø
  8.0
  材料
  塑料
  绝缘厚度
  180.0
  Orderidentifier
  设置dh - 180
  单位
  300
  设置dh - 200 8550200009 8.0 塑料 200.0 300

  规范

  ø
  8.0
  材料
  塑料
  绝缘厚度
  200.0
  Orderidentifier
  设置dh - 200
  单位
  300
  设置dh - 220 8550220009 8.0 塑料 220.0 300

  规范

  ø
  8.0
  材料
  塑料
  绝缘厚度
  220.0
  Orderidentifier
  设置dh - 220
  单位
  300
  设置dh - 240 8550240009 8.0 塑料 240.0 300

  规范

  ø
  8.0
  材料
  塑料
  绝缘厚度
  240.0
  Orderidentifier
  设置dh - 240
  单位
  300