EJOT®通过螺栓BA-C数控

规范

 • 应用程序

  • 用于预埋≥C20/25的无裂缝混凝土
  • 干燥的内部条件
  • 适用于中重型和重载锚固
  • 用于预置或通过安装
 • 属性

  • 锌电镀钢
  • 无裂纹混凝土批准
 • 技术规格

  • Torque-controlled膨胀锚
  • 成本有效的
  • 安装方便快捷
  • 欧洲技术评估

过滤器

选定的过滤器

  Orderidentifier 货号 ø毫米 毫米的长度 夹紧厚度

  t修复≤毫米

  井深

  h1≥毫米

  单位
  BA-C 8x50 (5) NC* 9650007200 8.0 50.0 5.0 63.0 One hundred.

  规范

  ø
  8.0
  长度
  50.0
  夹紧厚度

  t修复

  5.0
  井深

  h1

  63.0
  Orderidentifier
  BA-C 8x50 (5) NC*
  单位
  One hundred.
  BA-C 8/10数控 9650007202 8.0 75.0 10.0 63.0 75

  规范

  ø
  8.0
  长度
  75.0
  夹紧厚度

  t修复

  10.0
  井深

  h1

  63.0
  Orderidentifier
  BA-C 8/10数控
  单位
  75
  BA-C 8/30数控 9650007203 8.0 95.0 30.0 63.0 50

  规范

  ø
  8.0
  长度
  95.0
  夹紧厚度

  t修复

  30.0
  井深

  h1

  63.0
  Orderidentifier
  BA-C 8/30数控
  单位
  50
  BA-C 8/50数控 9650007205 8.0 115.0 50.0 63.0 50

  规范

  ø
  8.0
  长度
  115.0
  夹紧厚度

  t修复

  50.0
  井深

  h1

  63.0
  Orderidentifier
  BA-C 8/50数控
  单位
  50
  BA-C 10/10数控 9650007208 10.0 85.0 10.0 69.0

  规范

  ø
  10.0
  长度
  85.0
  夹紧厚度

  t修复

  10.0
  井深

  h1

  69.0
  Orderidentifier
  BA-C 10/10数控
  单位
  BA-C 10/20数控 9650007209 10.0 95.0 20.0 69.0 50

  规范

  ø
  10.0
  长度
  95.0
  夹紧厚度

  t修复

  20.0
  井深

  h1

  69.0
  Orderidentifier
  BA-C 10/20数控
  单位
  50
  BA-C 10/30数控 9650007210 10.0 105.0 30.0 69.0 40

  规范

  ø
  10.0
  长度
  105.0
  夹紧厚度

  t修复

  30.0
  井深

  h1

  69.0
  Orderidentifier
  BA-C 10/30数控
  单位
  40
  BA-C 10/50数控 9650007211 10.0 125.0 50.0 69.0 30.

  规范

  ø
  10.0
  长度
  125.0
  夹紧厚度

  t修复

  50.0
  井深

  h1

  69.0
  Orderidentifier
  BA-C 10/50数控
  单位
  30.
  BA-C 12/10数控 9650007212 12.0 110.0 10.0 92.0 30.

  规范

  ø
  12.0
  长度
  110.0
  夹紧厚度

  t修复

  10.0
  井深

  h1

  92.0
  Orderidentifier
  BA-C 12/10数控
  单位
  30.
  BA-C 12/20数控 9650007213 12.0 120.0 20.0 92.0 30.

  规范

  ø
  12.0
  长度
  120.0
  夹紧厚度

  t修复

  20.0
  井深

  h1

  92.0
  Orderidentifier
  BA-C 12/20数控
  单位
  30.